در حال حاضر 29 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

پرونده های سرمایه گذاری و کارآفرینی فدرال ، بسته شد

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

سرمایه گذاری فدرال

با تصویب لایحه C-31 توسط پارلمان و سنا ، این لایحه از امروز ۱۹ ماه ژوئن ۲۰۱۴ به قانون تبدیل گردیده است و به استناد آن جهت برطرف کردن انباشت پرونده های سرمایه گذاری و کارآفرینی فدرال ، کلیه پرونده هایی که تا پیش از روز ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۴ ، در مورد آنها توسط آفیسر مهاجرت تصمیم گیری نشده باشد ، بسته شده و هزینه پرداختی توسط متقاضی جهت بررسی پرونده بدون سود و عینا مسترد می گردد.

در صورت بسته شدن پرونده ای ، اداره مهاجرت کانادا با متقاضی و یا نماینده ایشان ارتباط برقرار کرده تا در مورد نحوه دریافت هزینه پرداختی ، اطلاع داده شود.

وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا همچنین وعده داده است که با برطرف شدن انباشت پرونده ها و از ابتدای سال جاری و اجرائی شدن قانون جدید پذیرش مهاجر ، پرونده متقاضیان در ظرف ۶ ماه بررسی و نهائی گردد.

 

.
پنجشنبه 28 دي 1396.
Jan 18 2018.

مهاجرت به كانادا

جستجو

 

اطلاعیه مهم

برنامه اسکیل ورکر فدرال ، تجربه کانادایی ، پیشه وران و بخشی از اسکیل ورکر استانی ، حذف و برنامه جدید "ورود سریع" (Express Entry) ، جایگزین ان شده است. جزئیات این برنامه در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر ذکر گردیده و بنا به پیچیدگی خاص ان ، استفاده از خدمات حرفه ای ، توصیه می گردد. تشکیل پرونده خود را با پرنده مهاجر که مورد اعتماد و نامی آشنا می باشد و هزینه ای استثنائی را پیشنهاد می کند ، تجربه کنید.

By PLAVEB