در حال حاضر 19 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

تغییرات گسترده در برنامه نیروی کار ماهر خارجی

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

ویزا کار

هفته ای که گذشت ، هفته ای پر کار برای وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا بود. تغییر قانون اخذ شهروندی ، تغییر سن فرزندان همراه با والدین در پرونده مهاجرتی و بسته شدن پرونده های سرمایه گذاری و کارآفرینی فدرال از اهم آنها بود.

در تکمیل تحولات هفته ، کریس الکساندر به همراه جیسون کنی وزیر پیشین مهاجرت و فعلی کار ، تغییرات حاصله در برنامه نیروی کار ماهر خارجی را تشریح نمودند.

تغییرات ذکر شده بنیادی و اساسی بوده و دلیل آن حمایت از نیروی کار داخل کشور ذکر گردیده است و محدودیتی در پذیرش نیروی کار خارجی ذکر نشده ، اگرچه با مرور این تغییرات ، شرایط سخت اخذ پذیرش نیروی کار ماهر خارجی کاملا هویدا می باشد.

تغییرات حاصله به شرح زیر می باشد:

 

۱- هزینه اخذ تاییدیه از وزارت کار کانادا که پیش از این ۲۷۵ دلار بود ، به ۱۰۰۰ دلار افزایش یافته است.

۲- از پائیز سال ۲۰۱۴ جریمه کارفرمایانی که این برنامه را دور زده و اطلاعات نادرست ارائه نمایند ، ۱۰۰ هزار دلار و تا ۵ سال زندان درنظر گرفته شده است.

۳- تا سال ۲۰۱۶ کارفرمایانی که قصد استخدام نیروی کار خارجی با حقوق پائین را داشته باشند ، تنها مجاز به استخدام ۱۰ درصد تعداد کل کارگران شاغل خود را دارند. این مقدار برای سال ۲۰۱۴ ، ۳۰ درصد و برای سال ۲۰۱۵ ، ۲۰ درصد مدنظر گرفته شده است.

۴- کارفرمایان اجازه بکارگیری نیروی کار با حقوق پائین را برای مناطقی که نرخ بیکاری ۶ درصد یا بیشتر هست ، ندارند. که البته پرستاران خانگی و کارگران فصلی مزارع مستثنا می باشند.

۵- مدت زمان اخذ مجوز و تاییدیه برای کارگران با حقوق پائین ، ۱ سال خواهد بود که پیش از این ۲ سال بوده است.

۶- حداکثر زمان حضور و اقامت کسانی که با حقوق پائین به استخدام کارفرمایان در آمده اند ، ۲ سال خواهد بود.

۷- نام کارفرمایانی که از این برنامه استفاده می نمایند ، اعلام خواهد شد.

۸- از هر ۴ کارفرما ، یک کارفرما مورد بررسی و ممیزی قرار خواهد گرفت.

۹- کارفرمایان ملزم به ارائه شواهد بیشتر به اداره کار کانادا می باشند تا اثبات نمایند جهت شغل مورد نظر ، واجد شرایطی از داخل کانادا یافت نگردیده است و مجوز لازم برای نیروی کار خارجی را اخذ نمایند..

۱۰- کارفرمایان ملزم به نگهداری شواهد و مستندات خود جهت استخدام نیروی کار خارجی برای ۶ سال می باشند.

 

.
پنجشنبه 28 دي 1396.
Jan 18 2018.

مهاجرت به كانادا

جستجو

 

اطلاعیه مهم

برنامه اسکیل ورکر فدرال ، تجربه کانادایی ، پیشه وران و بخشی از اسکیل ورکر استانی ، حذف و برنامه جدید "ورود سریع" (Express Entry) ، جایگزین ان شده است. جزئیات این برنامه در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر ذکر گردیده و بنا به پیچیدگی خاص ان ، استفاده از خدمات حرفه ای ، توصیه می گردد. تشکیل پرونده خود را با پرنده مهاجر که مورد اعتماد و نامی آشنا می باشد و هزینه ای استثنائی را پیشنهاد می کند ، تجربه کنید.

By PLAVEB